مدیریت: حاج کرمی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد، شکلاتی و کرم ممتاز، مرمریت کرمان و پرطاووسی یزد

آدرس ایمیل: f2_farzad@yahoo.com
وب سایت: aftabgardan-co.blog.ir
تلفن: 031-33800530
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-3260198 (مجید روح الهی) و 1889103-0913 (فرزاد روح الهی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33800530