مدیریت: علی محمد جمشیدی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن شکلاتی یزد، کاشان و کرم حاجیآباد

تلفن: 031-33807633
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 40
تلفن همراه: 0913-0795895 , 0913-1187323
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 40
031-33807633