موقعيت: 34 كيلومتری غرب خلخال

نوع سنگ: تراورتن سفيد و شکلاتی

بهرهبردار: شایان مرمریت شيراز

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان بهشتی، نرسيده به ميدان تختی، پلاک 232، طبقه 3

تلفن: 021-88500911-13
021-88500911-13