آلاو ماشین سازی

 آلاو ماشین سازی

مدیریت: شیخ محمدی

تولیدکننده: ماشین‌آلات فرآوری سنگ
(خط اسلب-تایل)

 

 

 

 

 

 

وب سایت: www.alaowco.com
تلفن: 031-33800270 : 031-33802361
نمابر 031-33804328
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 4
تلفن همراه: 0913-1186670
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 4
031-33800270 : 031-33802361