آلفا برش سپاهان

آلفا برش سپاهان

 مدیریت: علی یاری

تولیدکننده: سازنده دستگاههای سیم برش

مرمریت بر، گرانیت بر، دستگاه حفاری راسول، جک پشت قله

تلفن: 031-33807767
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی، خیابان 2
تلفن همراه: 0913-3162216
اصفهان، شهرک صنعتی، خیابان 2
031-33807767