آلپ صنایع سنگ

آلپ صنایع سنگ

مدیریت: امیرخانی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن (عباسآباد، شکلاتی، سیلور)

تلفن: 031-33803575
نمابر 031-33807917
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1188859
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33803575