مدیریت: عمادی فر

آدرس ایمیل: info@alp-stone.com
وب سایت: www.alp-stone.com
تلفن: 43256370 -086
آدرس دفتر مرکزی: محلات، جنب میدان بسیج، شرکت بازرگانی آلپ استون
تلفن همراه: 4954944 -0912
محلات، جنب میدان بسیج، شرکت بازرگانی آلپ استون
43256370 -086