مدیریت: جعفری

تولیدکننده: انواع تراورتن و مرمریت

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10، جنب صداقت بار
تلفن همراه: 5519178 -0912
قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10، جنب صداقت بار
5519178 -0912