مدیریت: بلالی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: amitis_stone@yahoo.com
تلفن: 021-56235503 , 021-56235487 , 021-56235475
نمابر 021-56233813
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 8، پلاک 8
تلفن همراه: 1582235 -0912
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 8، پلاک 8
021-56235503 , 021-56235487 , 021-56235475