مدیریت: سید حامد فعله‌گری

بورس انواع سنگهای تزئینی و آنتیک

تلفن: 33885564 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، فدائیان اسلام، بعد از پل بعثت، خیابان فرزانه، پلاک34
تلفن همراه: 3709005 -0918 : 1909484 -0930
تهران، فدائیان اسلام، بعد از پل بعثت، خیابان فرزانه، پلاک34
33885564 -021