آنتیک آپادانا

آنتیک آپادانا

مدیریت: باقری

آدرس ایمیل: apadanastone.co.iri@gmail.com
وب سایت: www.apadanastone.ir
تلفن: 021-65740121 _ 021-65740191
نمابر 021-65740131
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرک صنعتی صفادشت، امیرآباد، کوچه صفا، پلاک 22
تلفن همراه: باقری09123216912 __ 09127657726
تهران، شهرک صنعتی صفادشت، امیرآباد، کوچه صفا، پلاک 22
021-65740121 _ 021-65740191