مدیریت: ابراهیمی

تولیدکننده: انواع سنگهای آنتیک و تزئینی

تلفن: 021-26317121
نمابر 021-22321956
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان بنی‌هاشم، نبش کوچه حمزه، پلاک52
تلفن همراه: 0912-1403769 : 0912-5191619
تهران، خیابان بنی‌هاشم، نبش کوچه حمزه، پلاک52
021-26317121