مدیریت: اقبالی

دفتر فروش: تهران، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، بعد از پل بعثت، خیابان فرزانه، پلاک 18

آدرس انبار: خیابان فدائیان اسلام، کوچه اول سنگبریها، سنگبری قصر سنگ

تلفن: 33888086 -021
تلفن همراه: 3026629 -0912
33888086 -021