مدیریت: محمود کارخانه

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی و آنتیک

آدرس دفتر مرکزی: شمس‌آباد، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، نبش سنبل 5
تلفن همراه: 0912-1256009
شمس‌آباد، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، نبش سنبل 5
0912-1256009