مدیریت: بیابانکی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33804438
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-1127369 , 09120420290
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33804438