آپادانا سنگ

آپادانا سنگ

مدیریت: شهرام صادقی

تولیدکننده: انواع مجسمه، شومینه، آبنما،

گلدان و دکوراسیون سنگی

وب سایت: www.apadanashayan.com
تلفن: 011-54606965 - 011-54606996
نمابر 011-54606994
آدرس دفتر مرکزی: چالوس، بعد از نمک آبرود، سنگ آپادانا
آدرس کارخانه: تهران، کهریزک، شورآباد
تلفن همراه: 6767686 0912
چالوس، بعد از نمک آبرود، سنگ آپادانا
011-54606965_011-54606996