آپادانا (صنایع سنگ جمشیدی)

آپادانا (صنایع سنگ جمشیدی)

مدیریت: جمشیدی

آدرس ایمیل: sanatsang.jamshidi@yahoo.com
تلفن: 021-56230272
نمابر 021-56230273
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7 (سنگبری آپادانا) / نمایشگاه مرکزی: سعادت‌آباد، میدان فرهنگ خیابان 24 متری، پلاک53، واحد2
تلفن همراه: 0912-2788791 , 0912-1580375 , 0912-1334168
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 7 (سنگبری آپادانا) / نمایشگاه مرکزی: سعادت‌آباد، میدان فرهنگ خیابان 24 متری، پلاک53، واحد2
021-56230272