آپادانا صنایع سنگ

آپادانا صنایع سنگ

مدیریت: سردسته

تولیدکننده: تراورتن، سفید کرم و شکلاتی

بی‌موج و موج‌دار

 

تلفن: 031-33800449
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 34 اول جاده گز
تلفن همراه: 0913-1163151 , 0913-3697798
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 34 اول جاده گز
031-33800449