آپادانا قم گرانیت و مرمریت

آپادانا قم گرانیت و مرمریت

 مدیریت: برادران افشاری

تولیدکننده: انواع گرانیت، تراورتن، مرمریت و کریستال

نمابر 0253-7226645
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان 10، سنگبری آپادانا
تلفن همراه: 0912-1341328 , 0912-1125610 , 0912-7505061
قم، جاده قدیم کاشان 10، سنگبری آپادانا
0912-1341328 , 0912-1125610 , 0912-7505061