مدیریت: غلامرضا سالاری

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن

به صورت تایل و اسلب

آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه5، سنگبری آپادانا
آدرس معدن: عباس‌آباد، شــرکت تعاونی سولنگ سیلار - شرکت تعاونی B1
تلفن همراه: 0918-1663517 , 0918-1663603 , 0918-3656022
محلات، شــهرک صنعتی صدریه، صدریه5، سنگبری آپادانا
0918-1663517 , 0918-1663603 , 0918-3656022