آینه سنگ افرا (ساخارا و آژیانه)

آینه سنگ افرا (ساخارا و آژیانه)

 مدیریت: قنبری – میرزایی

تولیدکننده: انواع اسلب (تراورتن، مرمریت،

مرمر)

آدرس ایمیل: info@agianehstone.com
وب سایت: www.ayenestone.com
تلفن: 021-56233434-7
نمابر 021-56233433
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
تهران، جاده قدیم قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 2
021-56233434-7