ابراهيم‌آباد ديواندره

ابراهيم‌آباد ديواندره

موقعيت: كيلومتر 13جاده دیواندره سقز

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت معدنی عمارت