مدیریت: حسن علی اصغری

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای تراورتن

سفید، رنگی و چرمی

تلفن: 086-43236195
نمابر 086-43236196
آدرس دفتر مرکزی: محلات، کوی بعثت، شهرک صنعتی ارقده، شقایق شرقی
تلفن همراه: 0918-3660941 , 0918-8668146
محلات، کوی بعثت، شهرک صنعتی ارقده، شقایق شرقی
086-43236195