ابزار راه و معدن شیدایی

ابزار راه و معدن شیدایی

مدیریت: رمضانعلی شیدائی

تولیدکننده: چکشهای بادی، ضربهای و گردان

تلفن: 021-66706228
نمابر 021-66728427
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان امام خمینی، بازار ابزار و یراق، جنب بانک صادرات
تلفن همراه: 0912-1832369
تهران، خیابان امام خمینی، بازار ابزار و یراق، جنب بانک صادرات
021-66706228