ابزار معدن بنیاد

ابزار معدن بنیاد

 مدیریت: نورالهی

تولیدکننده: انواع چکشهای بادی و تجهیزات معدنی

وب سایت: www.bmtco.ir
نمابر 021-33370758
آدرس دفتر مرکزی: تهران، جاده ورامین، عباس‌آباد، نرسیده به کانال آب، پشت تعمیرگاه بختیاری، پلاک 8
تلفن همراه: 0912-7700361 : 0912-1761257
تهران، جاده ورامین، عباس‌آباد، نرسیده به کانال آب، پشت تعمیرگاه بختیاری، پلاک 8