ابزار معدن محمدی

ابزار معدن محمدی

مدیریت: آقا محمدی

تهیه و توزیع لوازم معدن (عرضهکننده بهترین نمونه سیم مغزی 4/8)

آدرس ایمیل: mohammadishop35@gmail.com
تلفن: 0864-3322793
نمابر 0864-3324697
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محلات، نیم‌ور، بلوار شورا، نبش شکوفه 6
تلفن همراه: 0918-1663505 *6277705 -0912
مرکزی، محلات، نیم‌ور، بلوار شورا، نبش شکوفه 6
0864-3322793