ابزار معدن و بازرگانی آقا محمدی

ابزار معدن و بازرگانی آقا محمدی

مدیریت: آقا محمدی

وارد کننده تخصصی: ملزومات ســیم برش

الماسه و تهیه و فروش لوازم معدن

 

 

تلفن: 3322793 -0864
نمابر 0864-3324697
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محلات، نیم‌ور، بلوار شورا، نبش شکوفه 6
تلفن همراه: 0918-1663505
مرکزی، محلات، نیم‌ور، بلوار شورا، نبش شکوفه 6
3322793 -0864