اتابکی استهبان

اتابکی استهبان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: آقای کوهبر

آدرس: شیراز، بلوار امیرکبیر، روبروی باسکول ریشمک

تلفن همراه: 1171261 -0917