اتحادیه سنگبری‌های مشهد مقدس

اتحادیه سنگبری‌های مشهد مقدس

مدیریت: حسین علی میرزایی

آدرس ایمیل: etehadye-sangbori@yahoo.com
تلفن: 051-36667868
نمابر 051-3667869
آدرس دفتر مرکزی: بلوار آزادی، آزادی 99 ، قطعه دوم، طبقه اول
تلفن همراه: 0915-5255328
بلوار آزادی، آزادی 99 ، قطعه دوم، طبقه اول
051-36667868