اتحاد سنگبری

اتحاد سنگبری

مدیریت: صدیق صمدی

تولیدکننده: سنگ ساختمانی (ســنگ تیشهای و صیقل و بوش همر، مرمریت ارسنجان وگندمک)

آدرس ایمیل: etehadfactory_sm@yahoo.com
وب سایت: www.etehadfactory.blogfa.com
نمابر 0713-7134513-14
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، کیلومتر 7شیراز فسا، کوچه دوم، بعداز آرد آسیا، سنگبری اتحاد
تلفن همراه: 0917-3143180 , 0917-1171206 , 0917-7042678
فارس، شیراز، کیلومتر 7شیراز فسا، کوچه دوم، بعداز آرد آسیا، سنگبری اتحاد
0917-3143180 , 0917-1171206 , 0917-7042678