اتفاق گروه کارخانجات و معادن سنگ

اتفاق گروه کارخانجات و معادن سنگ

مدیریت: احمد روح الهی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (مرمریت، گرانیت، تراورتن)

آدرس ایمیل: info@ettefaghstone.com
وب سایت: www.ettefaghstone.com
تلفن: 031-33803941-3 , 031-33802069 , 031-33804050
نمابر 031-33803941-3 , 031-33802069 , 031-33804050
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه دوم
تلفن همراه: 0913-4045508-10 , 0913-4045509-10
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16، چهارراه دوم
031-33803941-3 , 031-33802069 , 031-33804050