مدیریت: شادمانی

تولیدکننده: بوک ست، مرمر، منیزیت

تلفن: 88034131 -021
نمابر 88034226 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوسف‌آباد، خیابان 45، پلاک 6، واحد 9
تلفن همراه: 1340831 -0912
تهران، یوسف‌آباد، خیابان 45، پلاک 6، واحد 9
88034131 -021