مدیریت: پرتوی زاده

اســــتخراج، تولیــد و صــادرات انــواع

ســنگهای گرانیت، ماربل و onyx

آدرس ایمیل: info@ahrarco.com
وب سایت: www.ahrarco.com
تلفن: 021-66754836
نمابر 0813-4323383-78
آدرس دفتر مرکزی: تهــــران، خیابــان ســیدجمال الدین اســدآبادی، خیابان37، پلاک 18، طبقه 3، واحد5
آدرس کارخانه: همــدان، کیلومتر9جاده همدان- ملایر
تلفن همراه: 0912-1056950 , 0912-3025898
تهــــران، خیابــان ســیدجمال الدین اســدآبادی، خیابان37، پلاک 18، طبقه 3، واحد5
021-66754836