مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی (تراورتن، مرمریت)

تلفن: 021-56235214
نمابر 021-56235219
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، بین گلبن 6 و گلشن 5
تلفن همراه: 0912-1465069
اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، بین گلبن 6 و گلشن 5
021-56235214