احمدی صنایع سنگ

احمدی صنایع سنگ

مدیریت: رضا احمدی

تولیدکننده: مرمریت حمزاوه

آدرس ایمیل: info@ahmadistone.com
وب سایت: www.ahmadistone.com
تلفن: 031-45836448 , 031-45836283
نمابر 031-45836847
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، جنب باسکول خیریه
تلفن همراه: 0913-3053058 , 0913-1189227
اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، جنب باسکول خیریه
031-45836448 , 031-45836283