مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: مرمریت شهیادی، تراورتن حاجیآباد، مرمریت مهکام

تلفن: 021-56232077
نمابر 021-56232078
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
تلفن همراه: 0912-5055984
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5
021-56232077