مدیریت: مومنی

تولیدکننده: انواع تراورتن

تلفن: 031-33804069
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-3096780
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
031-33804069