مدیریت: ابوالفضل نوری

توزیع: انواع تراورتن، مرمریت، گرانیت و

تلفن: 33887761 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 126
تلفن همراه: 3210882 -0919
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 126
33887761 -021