مدیریت: اکبرپور

توزیع انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33602693 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 168
تلفن همراه: 1790411 -0912
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 168
33602693 -021