مدیریت: اکبر حاجی برات

تولیدکننده: انواع تراورتن سفید حاجیآباد،

دره بخاری

آدرس ایمیل: infoeram.stone@yahoo.com
تلفن: 086-43236226-8
نمابر 086-43236227
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله شرقی، صنایع تبدیلی سنگ ارم
تلفن همراه: 0912-4440064 , 0918-1659213
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، خیابان لاله شرقی، صنایع تبدیلی سنگ ارم
086-43236226-8