مدیریت: وطن خواه

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 56231329 -021
نمابر 56231767 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک8
تلفن همراه: 7275984 -0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک8
56231329 -021