مدیریت: ایمانی

تولیدکننده: تراورتن

وب سایت: www.argenovin.com , www.argenovin.ir
تلفن: 031-33801436
نمابر 031-33801433
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان میر، زیرپل میر، مجتمع پاراکس، واحد C4
آدرس کارخانه: اصفهان، بعد از پالایشــگاه، روبروی شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان کاج
تلفن همراه: 0913-1157594 , 0913-1111663
اصفهان، بعد از پالایشــگاه، روبروی شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان کاج
031-33801436