مدیریت: حسن افشاری

تلفن: 021-56232594-5
نمابر 56232504 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن4، پلاک7
تلفن همراه: 0912-1208055 , 0912-3384187
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن4، پلاک7
021-56232594-5