مدیریت: استوار

تولیدکننده: مرمریت، خوی، تایل، اسلب

آدرس ایمیل: sangostovar@gmail.com
وب سایت: www.sangostovar.ir
تلفن: 021-56233334-6
نمابر 021-56232350
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن6، پلاک 17 و19
تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن6، پلاک 17 و19
021-56233334-6