مدیریت: غلامی

تولیدکننده: چینی عسگران و بادباد الیگودرز

آدرس دفتر مرکزی: جاده کاشان، بعد از پل جمکران، نرسیده به 30متری اول
تلفن همراه: 3516828 -0912 و 3516828-0935
جاده کاشان، بعد از پل جمکران، نرسیده به 30متری اول
3516828 -0912 و 3516828-0935