اسلب سنگ احسنی

اسلب سنگ احسنی

مدیریت: احسنی

واردکننده اسلبهای خارجی

آدرس ایمیل: vistastone@yahoo.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، مینی سیتی، نرسیده به اتوبان ارتش، بازار سنگ اقدسیه
تلفن همراه: 0912-3145818
تهران، مینی سیتی، نرسیده به اتوبان ارتش، بازار سنگ اقدسیه