مدیریت: رحیمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی و

چینی سیرجان

 

تلفن: 021-56222390 , 55302518 021 , 55059530 021 , 33887121 021
نمابر 021-5622389 , 021-33896974
آدرس دفتر مرکزی: شماره1: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ضلع جنوب شــرقی چهارراه بعثت، پلاک384  / آدرس دفتر شماره2: تهران، خیابان فدائیان اســلام، چهارراه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک173
آدرس کارخانه: تهران، جــاده قدیم قم، روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1006864
تهران، جــاده قدیم قم، روبروی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه دوم سنگبریها
021-56222390 , 55302518 021 , 55059530 021 , 33887121 021