مدیریت: سید فضلاله مرتضوی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت

تلفن: 021-56222390 , 021-33887121 , 021-55059530 , 021-55302518
نمابر 021-33896974 , 021-56222389
آدرس دفتر مرکزی: دفتر شماره 1 : تهران، خیابان فدائیان اسلام، ضلع جنوب شــرقی چهارراه بعثت، پلاک 384  /  آدرس دفتر شماره2 : تهران، خیابان فدائیان اســلام، چهارراه بعثت، بازار مرکزی سنگ تهران، پلاک 173
آدرس کارخانه: جــاده قدیم قم، روبه روی شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، کوچه دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1006864
جــاده قدیم قم، روبه روی شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، کوچه دوم سنگبریها
021-56222390 , 021-33887121 , 021-55059530 , 021-55302518