مدیریت: شریعتمداری

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

 

 

تلفن: 56236124 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن نهم
تلفن همراه: 1190556 -0912
اتوبان تهران-قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، نبش گلبن نهم
56236124 -021