اصفهان تندیس (مهستان سنگ)

اصفهان تندیس (مهستان سنگ)

مدیریت: حمیدرضا پارسیان

تولیدکننده: تراورتن

آدرس ایمیل: mahtasang@gmail.com
تلفن: 086-43230767
نمابر 086-43230766
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شهرک صنعتی صدریه، صدریه 6
آدرس معدن: محلات، جاده خمین، معدن آبیار آدرس معدن2 : محلات، جاده آبگرم، معدن ریزه‌ای آبگرم
تلفن همراه: 0912-8668600 , 0912-8660400 , 0918-8690400
محلات، شهرک صنعتی صدریه، صدریه 6
086-43230767